Tietoja minusta

Olen valmistunut psykologian maisteriksi vuonna 1999 ja psykologian lisensiaatiksi sekä psykoterapian erikoispsykologiksi vuonna 2009. Työurani aikana olen toiminut pääasiassa aikuisten mielenterveyden parissa julkisella sektorilla. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2015 lähtien. 


Psykoterapiakoulutukseni oli viitekehykseltään integratiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että siinä yhdistettiin eri psykoterapiasuuntausten tutkitusti vaikuttaviksi todettuja lähestymistapoja sekä sovellettiin joustavasti erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä. Lisätietoja integratiivisesta psykoterapiasta löydät Integratiivisen psykoterapia yhdistyksen sivuilta.

Oma lähestymistapani integratiivisena psykoterapeuttina on kognitiivisen psykoterapian mukainen siinä mielessä, että usein keskityn terapiatyöskentelyssä haittaa tuottavien ajatusten ja uskomusten ja niihin liittyvien tunteiden käsittelyyn. Tähän viitekehykseen yhdistän psykoanalyyttisen psykoterapian relationaalisia eli vuorovaikutuksellisuuteen liittyviä suuntauksia.

Olen läpi opiskelu- ja työvuosieni ollut kiinnostunut myös ihmisten tarpeesta muodostaa omasta elämästään johdonmukaista kertomusta. Tämä kiinnostus on johdattanut minut narratiivisten ja kielen merkitystä korostavien terapiasuuntausten jäljille. Narratiivisesta lähestymistavasta katsottuna elämä voidaan nähdä tarinana, jota rakennetaan yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Psykoterapia voi toimia tilana, jossa henkilö voi kertoa tarinansa uudelleen siten, että se vähentää hänen emotionaalista tuskaansa.

Vuonna 2013 olen käynyt dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) intensiivikoulutuksen, ja olen työskennellyt kyseisen terapiamuodon hoito-ohjelmassa Vaasan keskussairaalan psykiatrian poliklinikalla vuosina 2013-2016. Tästä tunne-elämän säätelyn ongelmien hoitoon keskittyvästä hoito-ohjelmasta olen ammentanut ideoita ja tekniikoita erityisesti tunnetaitoihin ja ahdistuksen hallintaan liittyen.

Viihdyn ammatissani ja toivon, että kiinnostukseni ihmisiä ja psykologiaa kohtaan välittyy myös työskentelyotteessani. Ihmismielen tutkiminen on mielestäni todella mielenkiintoista, vaikka siihen sisältyy myös paljon vaikeiden tunteiden käsittelyä ja epävarmuuden sietämistä. Toivon, että pystyn terapeuttina tarjoamaan mahdollisuuden oman mielen tutkimiselle ja ahdistavienkin asioiden käsittelylle turvallisessa ympäristössä. 

Ansioluetteloni löydät tästä: