Ansioluottelo

Työkokemus


Yksityinen ammatinharjoittaja, 2015=>

Aloitin työskentelyn yksityisenä psykoterapeuttina osa-aikaisesti vuonna 2015 ja siirrryin täysiaikaiseksi yrittäjäksi vuonna 2017.

Psykologi, Vaasan keskussairaala, psykiatrian pkl

25.10.2000-31.12.2016

Aloittaessani työt Vaasan keskussairaalassa sijoituspaikkani oli mielenterveyskeskus, joka sittemmin muuttui psykiatrian poliklinikaksi. Työtehtäväni aikuisten avohoidossa sisälsi mm. psykologin keskusteluhoitoa, psykoterapiaa, psykologisia arvioita ja tutkimuksia sekä kehittämistyötä. 

Psykologi, Vanhan Vaasan sairaala

1.8.2000-30.10.2000

Terveyskeskuspsykologi, Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä

15.3.1999-31.1.2000

Luottamustoimet


Taloudenhoitaja, Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry, 2011=>


Sihteeri, Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry, 2008-2011

Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry on vuonna 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää integratiivisen psykoterapiaotteen tunnettavuutta ja alan tieteellistä tutkimusta. Olen yksi yhdistyksen perustajajäsenistä ja toimin siinä aktiivisesti edelleen.


Koulutus


Psykologian lisensiaatti (PsL), psykoterapian erikoispsykologi

Jyväskylän yliopisto 11.6.2009

Vuosina 2005-2009 käymääni erikoispsykologikoulutusta ei enää tässä muodossa ole olemassa. Kyseessä oli tieteellisesti painottunut jatkokoulutus, johon sisältyi lisensiaatintutkimus ja psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen sisältyvät psykoterapiaopinnot.

Lisensiaatintutkimukseni käsitteli keskusteluterapiassa käyneiden ihmisten kokemuksiaan terapiastaan. Se löytyy tästä klikkaamalla.

Psykoterapeutti

Valvira myöntänyt psykoterapeutin ammattinimikkeen 30.6.2009

Psykologian maisteri

Jyväskylän yliopisto 18.3. 1999

Pääaine: Psykologia, Sivuaineet: Sosiologia, filosofia, taidekasvatus, tilastotiede

Ylioppilas

Kemin Lukio 5.6.1993


Julkaisut

Hakala, S. (2024). Mitä ahdistus on? Ahdistus kehollisena ja tunnekokemuksena. Duodecim. Terveysportti, hoitotyön tietokanta, sairaanhoitajan käsikirja. (Avaaminen vaatii käyttöoikeudet terveysporttiin)

Hakala, S. (2024). Vuorovaikutus ahdistuneen potilaan kanssa: empatia, validaatio ja psykoedukaatio. Duodecim. Terveysportti, hoitotyön tietokanta, sairaanhoitajan käsikirja. (Avaaminen vaatii käyttöoikeudet terveysporttiin)

Hakala, S. (2024). Hyväksyvä tietoinen läsnäolo: harjoituksia vaikeiden tunteiden käsittelyyn. Duodecim. Terveysportti, hoitotyön tietokanta, sairaanhoitajan käsikirja. (Avaaminen vaatii käyttöoikeudet terveysporttiin.)

Hakala, S. (2024). Kriisitaidot: käytännön keinoja voimakkaan ahdistuksen purkamiseen. Duodecim. Terveysportti, hoitotyön tietokanta, sairaanhoitajan käsikirja. (Avaaminen vaatii käyttöoikeudet terveysporttiin.)

Hakala, S. (2008). Keskusteluterapiakokemuksen rakentuminen haastattelupuheessa. Tutkimus mielenterveyskeskuksen asiakkaiden käsityksistään terapiastaan. Jyväskylän yliopisto. Psykologian lisensiaatintutkimus. Löytyy osoitteesta:  https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/19537/URN_NBN_fi_jyu-200902021046.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hakala, S. (1998). Ongelmien rakentuminen mielenterveystoimiston keskustelukäytännöissä. Jyväskylän yliopisto. Psykologian pro gradu -tutkielma.  Löytyy osoitteesta:  https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/10762/1404.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Viimeaikaisin täydennyskoulutus

16.3.2024: Alliance-Focused Training (AFT) Workshop. Kouluttajana Prof. Christopher Muran. Järj. Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry.

12.11.2022: Transdiagnostiikka, tapausjäsennys ja tunneprosessit – näkökulmia psykoterapian yksilöllistämiseen. Kouluttujana apulaisprof. Erkki Heinonen. Järj. Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry.

29.1.2022: Tunnekeskeinen terapia kompleksisen trauman hoidossa. Kouluttaja psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti Katja Saranpää. Järj. Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry.

10.9., 8.10. & 9.10.2021 (3 pv): See Far -CBT -traumatyön työvälineenä. Kouluttajana psykologi, psykoterapeutti Arja Sigfrids. Järj. Shortum Oy.

13.11. 2021: Improving Psychotherapy Outcomes, One Therapist at a Time. Kouluttajana Prof. Bruce Wampold. Järj: Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry.

1.9.2020-31.12.2020: Monialainen Green Care, 10 op. Järj. Seinäjoen amk. Koulutuskokonaisuus sisälsi oppijaksot: Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset ja Green Care -palvelut ja yrittäjyys.

11.4.,12.4.,13.4.,24.5.&25.5.2019 (5 pv): Hypnoosin perusteet. Pääkouluttajat psykologi, psykoterapeutti Lea Polso ja psykologi, psykoterapeutti Aleksi Jalava. Järj. Tieteellinen hypnoosi ry.

13.9.2018: Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Kouluttajana psykologi ja psykoterapeutti Minna Martin. Järj. Seinäjoen amk.

14.9. 2018: Hengitys työvälineenä. Kouluttajana psykologi ja psykoterapeutti Minna Martin. Järj. Seinäjoen amk.

17.11.2017: Ahdistuksen lyhytterapeuttinen hoito. Kouluttajina psykologi ja psykoterapeutti Pia Nieminen ja psykologi ja psykoterapeutti Merja Kuusela. Järj. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry.

19., 20. &21.3.2015 (3 pv): Comprehensive 3 Day Advanced Course in Dialectical Behavior Therapy: Effective DBT Consultation Team. Kouluttaja prof. Alan E. Fruzzetti

20.,21.&22.3. 2014: Comprehensive 3-Day Arvancer Course: Working in Stage 2 Dialectical Behavioral Therapy. Kouluttaja prof. Alan E. Fruzzetti

Tammikuu-elokuu 2013 (12 päivää): Comprehensive 12 Day Course on Dialectical Behavioral Therapy. Kouluttaja prof. Alan E.Fruzzetti.

This course includes 12 days of formal training, wich includes lecture, demostration and participant practice. Completion of the course also requires extensive practise and other work between training segments.