Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien asioiden pohtimista ja selkeyttämistä. Ihmissuhdetyössä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työnohjaus kohdistuu usein asiakastyöhön, ja siinä käydä läpi erilaisia asiakastapauksia etsien yhdessä niihin ymmärrystä ja erilaisia toimintatapoja. Työnohjauksessa on mahdollista myös purkaa omia tuntoja ja kokemuksia, ja siinä voidaan pohtia keinoja työn kuormituksen helpottamiseen ja palautumisen vahvistumiseen.

Työnohjaukseen voi tulla omakustanteisesti tai työnantajan maksusitoumuksella. Keskustelu työnohjauksen tarpeesta kannattaa usein aloittaa oman esihenkilön kanssa.