Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutukseen perustuvaa hoitoa, joka syntyy asiakkaan ja terapeutin yhteistoiminnasta. Se on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa.  

Yleistä

Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että psykoterapiasta on hyötyä suurimmalle osalle asiakkaista. Erot vaikuttavuudessa eri psykoterapiasuuntausten välillä ovat kuitenkin vähäiset. Tämä tutkimustulos on johtanut tutkijoita kiinnittämään huomiota niihin piirteisiin, jotka ovat kaikille psykoterapiamuodoille yhteisiä. Yksi tällainen on esimerkiksi hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä.

Terapian kulku

Integratiivisessa psykoterapiassa on keskeistä terapian räätälöinti asiakkaan yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan, joten yhteistä mallia terapian kulusta on vaikea antaa. Terapian tavoitteista, toimintatavoista ja kestosta neuvotellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Monesti terapiassa tutkitaan asiakkaan elämänhistoriaa ja ihmissuhteita. Terapiassa tavoitellaan ja harjoitellaan myös uudenlaisia toiminta- ja ajattelutapoja. Muutos edellyttää tai tuottaa usein myös erilaisia tunnekokemuksia. Tunteiden tarkastelu onkin usein keskeistä terapiassa.

Terapian kesto

Psykoterapia kestää yleensä 1-3 vuotta ja tapaamisia on viikoittain. Joskus tapaamistiheys voi olla myös 2 kertaa viikossa.

Kelan korvausta kuntoutuspsykoterapiaa varten voi saada enintään 80 terapiakäynnille vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 käynnille. Terapia voi olla myös lyhytterapiaa, jolloin tapaamisia on yleensä 10-20.

Ohjeita psykoterapiaan hakeutumiseen

Mielenterveystalon sivuilta löytyy erittäin hyvä Psykoterapiaan hakeutujan opas, jossa on hyödyllistä tietoa mm. siitä, milloin ja miten voi hakeutua psykoterapiaan ja miten valita itselleen sopiva psykoterapeutti.