Sähköinen potilastiedon arkisto

26.06.2019

Teen jatkossa potilasasiakirjamerkinnät sähköisesti. Ne tallentuvat valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon (Kanta). Potilastiedon arkisto on lain säätämä palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Noudatan terveydenhuollon toimialan käytöntöä, jossa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn.

Talletan potilastiedon arkistoon hoidon kannalta olennaiset tiedot kuten käyntimerkinnät, hoitosuunnitelmat ja hoitoyhteenvedot. Omakanta-palvelun kautta pääset katselemaan omia potilastietojasi ja hallinnoimaan suostumuksia ja kieltoja.

Käyttämässäni järjestelmässä käyntitiedot vastaanotollani tallentuvat psykiatrian erityissuojatun PSY-näkymän alle. PSY-näkymän tietoja saavat katsella vain sellaiset terveydenhuollon ammattilaiset, joiden tajoaman hoidon kannalta tieto on merkityksellistä. Järjestelmään jää aina myös lokimerkintä tietojen avaamisesta. Sinulla on mahdollisuus myös kieltää käyntien näkyminen kokonaan.

Sähköinen arkisto koskee 1.7.2019 lähtien tulevia uusia asiakkaita. Tätä ennen aloittaneiden asiakkaiden kohdalla jatkan potilasasiakirjojen tallentamista salasanalla suojatulle tikulle kuten tähänkin asti.